KONTRAKT

Kjøpsavtale

Selger:

Tomines Goldendoodle Valper Kristiansand

Navn:

Adresse:

Mob:

E-post :

Kjøper:

Navn:

Adresse:

Mobil:

E-post:

Mors Navn: Tomine

Fødselsdato: 20.06.17

Reg.nr.GANA: NOREG3213323

NOX- nr: NOX69183/21

ID-nr: 578098100552655

Rase: F1B

Fars Navn: Sjoko

Fødselsdato: 27.03.18

NOX-nr: NOX64203/21

ID- nr: 578097700260155

Rase:F1B

Hund:

Rase: Goldendoodle F2B / multigen

Farge: Kjønn:

Chip: Id-nr:

Helseattest: Ja: X Nei

Oppdretter: Tomines goldendoodle valper Kristiansand

Navn:

Født:

Vaksinert dato:

Avlsperre: Ja: X Nei:

Avlstavle kan du finne på nettsiden tominesvalper.com , og er festet til denne avtalen.

Betaling:

For hunden betales totalt: ____________________

Kjøpesummen betales slik; Registreringsgebyr/ depositum __________ NOK,

innbetalt ved bekreftet plass på

venteliste.

Resterende beløp ________________ innbetales 1uke før

henting på kontonr: ___________________

Veterinærattest:

Hunden er veterinærbesiktet. Helsebok vedheftes avtalen.

Kjøpsvilkår:

1. Hunder er bærere av en sum arvelige anlegg, hvorav flere kan resultere i, eller betinge anlegg for sykdom eller lyter.

Selv om hunden ved levering er funnet frisk og fri for sykdomstegn, jf. Veterinærattesten, kan det likevel skje at hunden er bærer av anlegg, som nevnt tidligere. Selgeren kan ikke garantere at hunden ikke senere kan utvikle lidelser, hva enten disse måtte være arvelige betinget og/eller skyldes miljøpåvirkning. Med dette er avtalt de egenskaper hunder har eller måttet få.

2. Kjøperen bekrefter at hunden er besiktiget ved overtakelse og funnet i orden. Selgeren bekrefter at kjøperen er informert om de feil hos hunden som han/hun har kjennskap til, om arvelige sykdommer innen rasen og om hundens mulige arveanlegg for disse feil. Selgeren bekrefter at kjøperen har fått informasjon om fôring og behandling av hunden.

3. Latente feil: 2 års helse garanti

Skulle hunden utvikle sykdommer innen de to første årene av avgjørende (invalidiserende) betydning for hundens sunnhet, og såfremt disse beviselig er medfødt og/ eller er påvist er av arvelig genetisk opphav av oppdretter og veterinær, vil selger refundere opp til valpens kjøpesum for eventuelle medisinske utgifter. Alternativt kan være at du får refundert hele kjøpesummen , uten å returnere hunden.

Kjøper må da fremlegge dokumentasjon fra veterinær til selger.

Hvis kjøperen ønsker å kreve kjøpet hevet på grunn av vesentlig mangel, og/ eller det er påvist har oppstått i den tid hunden har vært hos selger. Har kjøper anledning å fremlegge valpen for en veterinærs besiktig i løpet av 7 dager ett avhenting av valpen. Hvis selger forlanger det, mot refusjon, kan kjøper levere hunden tilbake til selger. Dette kan bare unnlates dersom veterinærattesten bekrefter at omgående avliving var uomgjengelig nødvendig.

Hvis hunden er forsikret, og kjøper får utbetalt forsikringssummen, skal det tas hensyn til dette i det endelige oppgjør mellom kjøper og selger.

Særlige vilkår:

Kjøper er orientert om arvemessige problemer med rasen. Se tominesvalper.com , og skriv heftet til denne avtalen.

Kjøper forplikter seg til å registrere valpens "nye" navn og eier i Goldendoodle Assosiation (GANA). https://www.goldendoodleassociation.com/register-your-puppy/

Betaling for registrering er via PayPal til GANA på $ 25 (amerikanske dollar). Her kan du få masse god info om rasen, og du kan registrere som rasehund. Kjøper kan også velge å registrere valpen i NKK, men der som blandingshund.

Selger kan ikke garantere røytefri pels og røyting er ikke grunnlag for avslag eller heving av avtale.

Hunden selges som familiehund/ kjæledyr, og med avlssperre.

Ved brudd på avlssperren skal kjøper kompensere oppdretter seks ganger kjøpesummen per kull valpen produserer.

Dersom oppdretter ved senere anledning ser valpen kan brukes i avlsprogrammet for Tomines goldendoodle valper kristiansand, kan avlssperren bli opphevet.

Kjøper vil i de tilfeller få refundert hele kjøpesummen uten depositum, og det vil inngås en ny kontrakt som angår fôrverter.

Dersom kjøper velger å kastrere eller sterilisere hunden før/innen hunden er 1 år, vil kjøper få kompensert NOK 1000 ,- mot fremvisning av kvittering.

Kjøper garanterer at hunden ikke omplasseres eller selges videre uten at oppdretter er blitt informert og tilbydd førsteretten til å ta hunden tilbake. Oppdretter skal gis en rimelig mulighet til å ta valpen tilbake dersom omplassering er nødvendig.

Kjøper bekrefter å ha blitt informert om arvelige genetiske sykdommer hos rasen, pelsstell, forhåndsregler for å forebygge hofteleddsdysplasi

Jeg bekrefter:

Kjøper er kjent med at valper fra Tomines goldendoodle valper selges med avlssperre, med mindre denne er solgt som avlshund spesifisert i kontrakten.

Jeg bekrefter:

Kjøper bekrefter å ikke være anklaget eller dømt for dyremishandling, og at det ikke finnes andre grunner til at en ikke er egnet som hundeeier.

Jeg bekrefter:

Kjøper bekrefter og har akseptert at hunden ikke skal omplasseres uten at oppdretter har fått mulighet til å ta hunden tilbake. Jeg garanterer at den ikke vil bli omplassert.

Jeg bekrefter:

Kjøper har lest og forstått kjøpsvilkårene i Kjøpsavtalen:

JA: Nei:

Kjøpsavtalen inngås mellom:

Selger:

Dato:_________________ Sted:__________________________

Kjøper:

Dato:_________________ Sted:_________________________

_________________________________ ____________________________

Lisa Fosseli Bjorvand. Tomines goldendoodle valper Kristiansand


 inn tekst her